Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "realizację usługi naukowo - badawczej pn. „Opracowanie elektroprzędzonych inteligentnych systemów dostarczania leków” , znak sprawy: DZP.261.84.2024.BA.ZO prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł na podstawie wyłączenia z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostało opublikowane na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipptpan .

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 styczeń 2024 11:56 Agnieszka Miłosz
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2024 10:20 Agnieszka Miłosz
© BIP IPPT 2024