Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę prenumeraty specjalistycznych czasopism zagranicznych, w formie elektronicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.", znak sprawy: ZP/BP/67/2023 prowadzone na podstawie wyłączenia z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostało opublikowane na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipptpan.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 listopad 2023 15:31 Agnieszka Miłosz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 listopad 2023 15:43 Agnieszka Miłosz
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2024 10:33 Agnieszka Miłosz
© BIP IPPT 2024