Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę artykułów biurowych", nr sprawy: ZP/BP/51/2023, prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł na podstawie wyłączenia z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jest opublikowane na Platformie Marketplanet e-Zamawiający: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl/pn/ippt-pan/demand/notice/public/105431/details

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 wrzesień 2023 15:24 Monika Stefaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 wrzesień 2023 15:25 Monika Stefaniak
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2024 10:35 Agnieszka Miłosz
© BIP IPPT 2024