Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych do celów prac naukowo-badawczych przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych IPPT PAN", znak sprawy: ZP/PN/62/2023 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostało opublikowane na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipptpan.

Wszelkie dokumenty i informacje dostępne są pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/845789

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 listopad 2023 14:14 Monika Stefaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2023 14:15 Monika Stefaniak
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2024 10:33 Agnieszka Miłosz
© BIP IPPT 2024