Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostało opublikowane na Platformie Marketplanet e-Zamawiający https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl.

Wszelkie dokumenty i informacje dostępne są pod linkiem:

https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl/pn/ippt-pan/demand/notice/public/92261/details

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 kwiecień 2023 13:05 Izabella Starzyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 13:07 Izabella Starzyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 13:12 Izabella Starzyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2024 10:43 Agnieszka Miłosz
© BIP IPPT 2024