Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych stosowanych w pracach naukowo-badawczych,  przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych IPPT PAN", nr sprawy: DZP.261.391.2024.MA.TP1 prowadzone w trybie trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostało opublikowane na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipptpan.

Wszelkie dokumenty i informacje dostępne są pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/943668

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 czerwiec 2024 15:31 Monika Stefaniak
© BIP IPPT 2024