Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Konkurs na stanowisko adiunkta

w Pracowni Technologicznych Zastosowań Laserów ZMD IPPT PAN

 

BSP-DSP.111.4.2024

INSTYTUCJA:                              Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

MIASTO:                                       Warszawa

STANOWISKO:                            adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA:         inżynieria materiałowa

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    9 kwietnia 2024

SŁOWA KLUCZOWE:                  inżynieria warstwy wierzchniej,  stopowanie elektroiskrowe i laserowe, metody PVD, własności mechaniczne pokryć, odporność na zużycie, modelowanie teoretyczne, struktura twardych pokryć ze zwiększoną odpornością na pękanie

Kierownik Pracowni: dr hab. Tomasz Mościcki prof. IPPT

 Naukowy plan badawczy

Tematem badań jest przeprowadzenie systematyzacja metod modyfikacji powierzchni mających na celu ulepszenie odporności na zużycie cierne powłok o specjalnych właściwościach trybotechnicznych, które mogą pracować w ekstremalnych warunkach (podwyższone temperatury, środowisko korozyjno-agresywne, ekspozycja na promieniowanie itp.). Do uzyskania powłok funkcjonalnych zostaną wykorzystane metody elektroiskrowego stopowania (ESA), obróbki laserowej (LP) osadzanie magnetronowego oraz ich kombinacja. Planowane jest badanie powłok Mo-S, Mo-S-C, W-TM-B, wpływu parametrów modowych i wydajności procesu przetwórczego na parametry jakościowe powłok. Obok badań eksperymentalnych mikrostruktury, składu fazowego oraz badań mechanicznych planuje się opracowanie algorytmu modelu matematycznego powstawania powłoki elektroiskrowej w oparciu o metodę płaszczyzny fazowej i analizę statystyczną, uwzględniającą parametry procesu obróbki powierzchniowej.

Informacja o tematyce badawczej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania

 1. stopień doktora; stopień doktora hab. będzie dodatkowym atutem;
 2. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie inżynierii materiałowej warstwy wierzchniej oraz umiejętność wytwarzania i modelowania cienkich pokryć ochronnych, udokumentowane publikacjami i wykształceniem; znajomość stopowania elektroiskrowego będzie dodatkowym atutem;
 3. udokumentowana znajomość metod badawczych mikrostruktury, własności mechanicznych oraz odporności na zużycie pokryć;
 4. co najmniej 5 publikacji jako pierwszy lub korespondencyjny autor w czasopismach z listy JCR od 2019 do chwili obecnej, monografia lub rozdział w monografii będzie dodatkowym atutem;
 5. posiadanie patentów oraz kierowanie projektami naukowymi będą dodatkowym atutem;
 6. motywacja, zaangażowanie, niezależne myślenie i innowacyjność w prowadzeniu badań naukowych;
 7. spełnianie wymagań uchwały Rady Naukowej IPPT PAN w sprawie zasad zatrudnienia na stanowiskach naukowych: 2022-05-26uchwala_zatrudnianie_zasady.pdf (pan.pl)
 8. znajomość języka angielskiego, znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: do 31 marca 2026 r.

Proces naboru

Osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku adiunkta spełni łącznie następujące warunki:

a) Uzyskała stopień doktora w zakresie inżynierii materiałowej.

b) Będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej IPPT PAN.

Wymagane dokumenty

 • życiorys, zawierający wszystkie naukowe osiągnięcia, listę publikacji i najważniejszych prezentacji konferencyjnych, patentów
 • opinia doświadczonego naukowca, przesłana do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora
 • podpisane oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”

w aplikacji proszę podać numer ogłoszenia: BSP-DSP.111.4.2024

Składanie dokumentów:

Biuro Spraw Pracowniczych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie lub osobiście: ul. A. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, tel. 22 826 98 23

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 marzec 2024 13:48 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 marzec 2024 13:52 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024