Instytut Podstawowych
Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa


tel. +48 22 826 12 81 (centrala)

director@ippt.pan.pl
www.ippt.pan.pl

Konkurs na stanowisko „stypendysta/doktorant” w projekcie badawczym OPUS-23  Narodowe Centrum Nauki

BSP/DSP/110-55/2023

Konkurs na stanowisko „stypendysta/doktorant” w projekcie NCN OPUS-23 „Biomechanika molekularna wariantów SARS-CoV-2: wiązanie wirus - komórka gospodarz i omijanie układu odpornościowego”

Instytucja:                            Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Stanowisko:                         doktorant

Dyscyplina naukowa:          Biofizyka obliczeniowa

Termin składania ofert:       do 30.11.2023

Pozycja zaczyna się:          od 15.12.2023

Czas trwania projektu:        36 miesięcy

Kierownik projektu: dr. Adolfo Poma Bernaola

Opis Projektu:

 

Proponowane badania będą koncentrowały się na podstawach molekularnych biomechaniki wirusa SARS-CoV-2. W szczególności, planujemy zbadać białko kolca (S) i jego interakcje z ludzkim receptorem enzymu konwertującego angiotensynę 2 (hACE2) i neutralizację przeciwciał umożliwiającą omijanie systemu odpornościowego.

Profil kandydatów/wymagania:

 • Być doktorantem w momencie rozpoczęcia stypendium NCN na całe studia doktoranckie
 • Doświadczenie z symulacji molekularnej
 • Znajomość pakietów GROMACS, NAMD lub AMBER
 • Zdolność i zainteresowanie prezentacją wyników swoich badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie interdyscyplinarnej

 

Oferujemy:

 • Stypendium doktoranckie: 5000 zł
 • Wsparcie wyjazdów na konferencje krajowe i międzynarodowe
 • Krótkie pobyty w laboratoriach naszych współpracowników w Holandii i Belgii
 • Wsparcie w ubieganiu się o granty i przyjazne środowisko pracy

Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny
 • CV wraz z wykazem publikacji i konferencji
 • Dyplom magistra z fizyki/biofizyki lub pokrewnej gałęzi nauki
 • 2 listy referencyjne
 • Podpisane oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez IPPT PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5B, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat stanowiska można znaleźć na stronie:

 http://pomalab.ippt.pan.pl/web/positions

 

Open competition for the PhD Student position in the OPUS-23 project by National Science Centre

BSP/DSP/110-55/2023

Phd student offer within the scientific project “Molecular biomechanics of the SARS-CoV-2 variants: The virus-host cell attachment and immune evasion”

Intitution:                              Institute of Fundamental  Technological Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Position:                                PhD student

Scientific discipline:               Computational Physics/ Biophysics

Deadline:                                November 30, 2023

Result of the competition:       December 15, 2023

Expected start of employment: September/October, 2023

Scholarship duration:               36 months

Project Leader:                         Dr. Adolfo Poma Bernaola

 Project Description

 This research will focus on the foundation of the molecular biomechanics of the SARS-CoV-2. Here we plan to investigate the spike (S) protein and its interaction with the human angiotensin-converting enzyme 2 (hACE2) receptor and neutralising antibodies (Ab) responsible for the immune evasion. For this work will employ state-of-the-art coarse-grained models of proteins and single-molecule force spectroscopy (SMFS) data for the improvement of the computational model. The selected person will participate in ongoing research in the field of the nanomechanics of proteins as well as in the development of new physical-based strategies to inhibit the virus-cell interaction.

Profile of candidate/Requirements

 • Having the status of a PhD student at the doctoral school for the entire duration of the contract
 • experience with molecular dynamics (MD)
 • capability and interest to present their investigation results in national and international conferences
 • good command of English
 • reliability, creativity, ability to work in an interdisciplinary group

 We offer

 Budget for the scholarship from the NCN project: PLN 5,000

 • Contract for the implementation and financing of a research scholarship for PhD students in a NCN project for a period of 36 months.
 • Opportunity to apply for a doctoral scholarship
 • Support for travel to international conferences
 • Short stays in our collaborator's lab in Netherland and Belgium
 • Support in grant preparation and a great environment to work

Conditions for granting scholarships and full-time employment in NCN projects:

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1_ang.pdf

Required documents

 • Cover letter
 • CV including list of publication and conferences
 • MSc diploma in physics/biophysics or a related branch of science
 • 1 recommendation letter
 • Signed statement: “I agree to the processing of personal data contained in my job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process conducted by IPPT PAN with headquarters in Warsaw, ul. A. Pawińskiego 5B, according to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO).”

Please submit the documents to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

For more details about the position please visit:

http://pomalab.ippt.pan.pl/web/positions

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16 listopad 2023 16:05 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 16:05 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 16:07 Agnieszka Milczarek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 16:07 Agnieszka Milczarek
© BIP IPPT 2024