Regulaminy i Uchwały Rady Naukowej2019-06-26 Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w IPPT PAN
2019-06-26 Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IPPT PAN
2019-10-03 Uchwała Rady Naukowej IPPT PAN w sprawie spełnienia wymagań w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
2019-10-03 Uchwała Rady Naukowej IPPT PAN w sprawie opłat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i postępowań nostryfikacyjnych


Doktoraty

Ogłoszenia o publicznych obronach rozpraw doktorskich


2019-10-21 Olga Doubrovina Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2019-11-15 Nikhil Madan Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2019-11-26 Maciej Wasilewski Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2019-11-27 Mirosław Wróbel Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2020-01-28 Oskar Wyszyński Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2020-05-20 Rami Faraj Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2020-05-25 Karol Golasiński Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2020-11-03 Paramita Chatterjee Ogłoszenie Streszczenie Rozprawa
2021-??-?? Kamil Bochenek   Streszczenie Rozprawa